Kłoda, E. „Ilustracja Słów Pisma Świętego Jako Element Polemiki Międzywyznaniowej W Dobie Kontrreformacji Na Przykładzie Obrazu Trójca Święta W Kościele Pojezuickim W Twardocicach”. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 1, May 2018, s. 433-44, doi:10.31743/zn.2018.61.1.433-444.