Żurakowska, M. Gdyby Nie Malik…. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 2, Aug. 2018, s. 217-25, doi:10.31743/zn.2018.61.2.217-225.