Radwan, M. Prawosławni Wyznawcy I Męczennicy Rosyjscy Z Lat 1917-1956. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 2, Aug. 2018, s. 417-23, doi:10.31743/zn.2018.61.2.417-423.