Piesiewicz, P. Wymagalna Wierzytelność Z Autorskich Praw Majątkowych Jako Przedmiot Egzekucji W Postępowaniu Cywilnym. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 3, Dec. 2018, s. 77-93, doi:10.31743/zn.2018.61.3.77-93.