Fermus-Bobowiec, A. Wybrane Zagadnienia Dotyczące Wykorzystania Umowy Cywilnoprawnej Jako Instrumentu Działania Administracji. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 4, Jan. 2019, s. 125-41, doi:10.31743/zn.2018.61.4.125-141.