Kozieł, G. „Dopuszczalność Stosowania Przepisów O wzorcach Udostępnianych W systemie Teleinformatycznym... Do EIZG Z siedzibą Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskie”j. Zeszyty Naukowe KUL, T. 61, nr 4, Jan. 2019, s. 169-7, doi:10.31743/zn.2018.61.4.169-179.