Karpiuk, M. Bezpieczeństwo Jako Wartość Prawnie Chroniona. Zeszyty Naukowe KUL, T. 62, nr 3, Jan. 2020, s. 3-14, https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2180.