Jasnos, A. Wartość Rodzin Dzieci Z Niepełnosprawnością. Zeszyty Naukowe KUL, T. 62, nr 3, Jan. 2020, s. 75-87, doi:10.31743/zn.2019.62.3.05.