Szymczyk, J. Socjologiczne Rozumienie WartoĊ›ci W Aspekcie Relacjonistycznym. Zeszyty Naukowe KUL, T. 62, nr 3, Jan. 2020, s. 35-54, doi:10.31743/zn.2019.62.3.03.