Ślęzak, P. Wolność Twórczości I Jej Ograniczenia. Zeszyty Naukowe KUL, T. 62, nr 3, Feb. 2020, s. 109-32, doi:10.31743/zn.2019.62.3.07.