Mariak, Leonarda. Henryk Sienkiewicz I Jego Rodzina W świetle Korespondencji Prywatnej. Zeszyty Naukowe KUL 61, no. 1 (maj 11, 2018): 547-560. Udostępniono marzec 28, 2020. https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/1499.