Kozieł, Grzegorz. „Z problematyki Wynagrodzenia Za udostępnianie Utworu Naukowego Na podstawie Art. 14 Ust. 2 Ustawy O prawie Autorskim I prawach Pokrewnyc”h. Zeszyty Naukowe KUL 61, no. 1 (maj 11, 2018): 31-41. Udostępniono marzec 31, 2020. https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/1737.