Maryniak, Łukasz. „Pojęcie Stosownego Wynagrodzenia, O Którym Mowa W Art. 79 Ust. 1 Pkt 3 Lit. B Ustawy O Prawie Autorskim I Prawach Pokrewnych, a Jego Rynkowy Charakte”r. Zeszyty Naukowe KUL 61, no. 1 (maj 11, 2018): 53-67. Udostępniono lipiec 4, 2020. https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/1739.