Kłoda, Emilia. „Ilustracja Słów Pisma Świętego Jako Element Polemiki Międzywyznaniowej W Dobie Kontrreformacji Na Przykładzie Obrazu Trójca Święta W Kościele Pojezuickim W Twardocicach”. Zeszyty Naukowe KUL 61, no. 1 (maj 11, 2018): 433-444. Udostępniono marzec 28, 2020. https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/1761.