Tylec, Grzegorz. „Private Copying Levies. Roszczenie Od Posiadaczy Urządzeń Reprograficznych Z Art. 20 Ustawy O Prawie Autorskim I Prawach Pokrewnych Oraz Jego Przedawnieni”e. Zeszyty Naukowe KUL 61, no. 2 (sierpień 13, 2018): 265-276. Udostępniono lipiec 4, 2020. https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/1824.