Karpiuk, Mirosław. Bezpieczeństwo Jako Wartość Prawnie Chroniona. Zeszyty Naukowe KUL 62, no. 3 (styczeń 31, 2020): 3-14. Udostępniono lipiec 2, 2020. https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2180.