1.
Kozieł G. Z problematyki wynagrodzenia za udostępnianie utworu naukowego na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. zn [Internet]. 11maj2018 [cytowane 31mar.2020];61(1):31-. Available from: https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/1737