1.
Maryniak Łukasz. Pojęcie stosownego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a jego rynkowy charakter. zn [Internet]. 11maj2018 [cytowane 2lip.2020];61(1):53-7. Available from: https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/1739