Zachęcamy czytelników czasopisma do rejestracji na naszej stronie w celu otrzymywania informacji na temat kolejnych numerów. Należy użyć linku Zarejestruj, który znajduje się w górnej części głównej strony czasopisma. Dzięki rejestracji będą Państwo otrzymywali emaile ze spisem treści kolejnego ukazującego się numeru w wersji elektronicznej. Dzięki zarejestrowanej grupie czytelników czasopismo będzie się również cieszyło zainteresowaniem i poparciem ze strony czytelników. Polityka prywatności zapewnia, że wszelkie dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, lub wykorzystywane do innych celów.