Wróć do szczegółów artykułu Prawo do klimatu na gruncie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Uwagi wybrane na kanwie skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 września 2020 r. w sprawie Cláudia Agostinho przeciwko Portugalii i 32 innym państwom
Pobierz Pobierz PDF