Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 18 (1) (2021)

Artykuły

Prawo do klimatu na gruncie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Uwagi wybrane na kanwie skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 września 2020 r. w sprawie Cláudia Agostinho przeciwko Portugalii i 32 innym państwom

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-4  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2021

Abstrakt

Zmiany klimatyczne są jednym z istotnych zagrożeń dla życia ludzkiego. Z uwagi na ten fakt wniesienie skargi w sprawie Cláudia Agostinho przeciwko Portugalii i 32 innym państwom do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu nie jest zaskakujące, tym bardziej że w ostatnim czasie złożono wiele skarg tego rodzaju przeciwko rządom na całym świecie. Prezentowany artykuł zawiera szczegółowe omówienie tytułowej skargi, a także próbę odpowiedzi na pojawiające się pytania, m.in. czy Trybunał strasburski uzna skargę za zasadną, a jeśli tak, czy dokonując interpretacji Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, weźmie pod uwagę traktaty dotyczące zmian klimatycznych.

Bibliografia

 1. Balcerzak, Michał. 2016. “Standardy dowodowe w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.” In Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw human rights i międzynarodowego prawa humanitarnego, edited by Michał Balcerzak, and Julia Kapelańska-Pręgowska, 13-31. Toruń: Katedra Praw Człowieka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika. [Google Scholar]
 2. Ciechanowicz-McLean, Janina. 2012. “Historia prawa ochrony środowiska: od ochrony przyrody do ochrony klimatu.” In W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa profesor Andrzeja Sylwestrzaka, edited by Dariusz Szpoper, 63-71. Gdańsk: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. [Google Scholar]
 3. Ciechanowicz-McLean, Janina, and Maciej Nyka. 2012. “Human rights and the environment. Prawa człowieka i środowisko.” Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 3:81-109. DOI: https://doi.org/10.12775/PPOS.2012.015 [Google Scholar]
 4. Fenton-Glynn, Claire. 2021. Children and the European Court of Human Rights. Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198787518.001.0001 [Google Scholar]
 5. Garlicki, Leszek. 2011. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Vol. 1. Edited by Leszek Garlicki, Piotr Hofmański, and Andrzej Wróbel. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 6. Giddens, Anthony. 2010. Klimatyczna katastrofa. Warsaw: Prószyński i S-ka. [Google Scholar]
 7. Grobicki, Grzegorz, and Zofia Roguska. 2020. “W obronie eksperckiego charakteru polityki klimatycznej. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego Niderlandów z dnia 20 grudnia 2019 r., 19/00135, Urgenda przeciwko Rządowi Niderlandów.” Glosa 3:128-36. [Google Scholar]
 8. Gronowska, Bożena. 2011. Europejski Trybunał Praw Człowieka. W poszukiwaniu efektywnej ochrony praw jednostki. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
 9. Jackson, Stephen. 2021. “Climate change.” https://www.britannica.com/science/cli mate-change [accessed: 20.05.2021]. [Google Scholar]
 10. Kamiński, Ireneusz C. 2010. “Prawo do życia i zakaz tortur oraz poniżającego i nieludzkiego traktowania w orzecznictwie ETPCz w 2009 r.” Europejski Przegląd Sądowy 10:27-37. [Google Scholar]
 11. Kenig-Witkowska, Maria M. 2011. Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 12. Kondak, Ireneusz. 2011. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Vol. 2. Edited by Leszek Garlicki. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 13. Kundzewicz, Zbigniew W. 2012. “Zmiany klimatu, ich przyczyny i skutki – możliwości przeciwdziałania i adaptacja.” Studia BAS 1 no. 29:9-30. [Google Scholar]
 14. Lato, Agata. 2017. “Mózg w oparach smogu.” Świat Mózgu 4:7-18. [Google Scholar]
 15. Metz, Bert, Ogunlade Davidson, Peter Bosch, et al. 2007. “Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.” https://www.ipcc.ch/site /assets/uploads/2018/03/ar4_wg3_full_report-1.pdf [accessed: 10.02.2021]. [Google Scholar]
 16. Minnerop, Petra. 2019. “Integrating the «duty of care» under the European Convention on Human Rights and the science and law of climate change: the decision of The Hague Court of Appeal in the Urgenda case.” Journal of Energy & Natural Resources Law vol. 37, 149-79. DOI: https://doi.org/10.1080/02646811.2019.1584441 [Google Scholar]
 17. Niska, Therese K. 2020. “Climate Change Litigation and the European Court of Human Rights – A Strategic Next Step?” Journal of World Energy Law & Business 13, no. 4:331-42. DOI: https://doi.org/10.1093/jwelb/jwaa028 [Google Scholar]
 18. Nowicki, Marek A. 2006. Europejski Trybunał Praw Człowieka Praw. Wybór orzeczeń 2005 r. Cracow: Zakamycze. [Google Scholar]
 19. Nowicki, Marek A. 2010. “Wprowadzenie do interpretacji EKPCz.” Europejski Przegląd Sądowy 1:4-11. [Google Scholar]
 20. Nowicki, Marek A. 2011. Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji praw człowieka. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 21. Romańska, Marta, ed. 2013. Pozainstancyjne środki ochrony prawnej. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 22. Singer, Fred S., and Dennis Avery T. 2007. Unstoppable Global Warming. New York: Rowman & Littlefield Publishers. [Google Scholar]
 23. Wierczyńska, Karolina. 2008. “Odpowiedzialność państwa za ekstraterytorialne naruszenia prawa międzynarodowego w świetle decyzji i orzeczeń ETPCz.” Europejski Przegląd Sądowy 6:30-34. [Google Scholar]
 24. Zbaraszewska, Anna. 2008. “Prawnomiędzynarodowa odpowiedzialność za szkody transgraniczne w środowisku – problem prewencji.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXX, no. 2:109-23. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.