Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zespół redakcyjny

Skład Komitetu Redakcyjnego

Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (redaktor naczelny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
e-mail: mpsitarz@kul.pl 

Ks. dr Paweł Lewandowski (sekretarz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
e-mail: lewandowski@kul.lublin.pl

Assoc. Prof. Dr Oleksandr Bilash (Użhorodzki Uniwersytet Narodowy, Ukraina)
e-mail: oleksandr.bilash@uzhnu.edu.ua

Prof. Dimitry Gegenava (Uniwersytet Sulkhan-Saba Orbeliani, Gruzja)
e-mail: d.gegenava@sabauni.edu.ge

Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
e-mail: kaleta@kul.lublin.pl

dr Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Ukraina)
e-mail: stankava@gmail.com

Dr Monika Menke (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)
e-mail: monika.menke@upol.cz

Dr Michaela Moravčiková (Uniwersytet Trnawski w Trnawie, Słowacja)
e-mail: moravcikova@gmail.com

Dr Agnieszka Romanko (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
e-mail: agnieszka24@kul.pl