Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zasady etyczne

COPE, czyli Komisja ds. Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics), wskazuje Redaktorom, Wydawcom, Recenzentom i Autorom standardy etyczne obowiązujące w publikacjach naukowych.

Zasady przejrzystości (transparentności) i dobrych praktyk w publikacjach naukowych opracowane przez COPE (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing) zostały wdrożone przez Redakcję czasopisma „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”.

Redakcja półrocznika „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” wdrożyła opracowane przez COPE:

– wytyczne dla Redakcji (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors)

– wytyczne dla Recenzentów (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers)      

– wytyczne dla Autorów (How to Handle Authorship Disputes: a Guide for New Researchers).