Wróć do szczegółów artykułu Józef Bremer, Josef Rothhaupt (red.), Ludwig Wittgenstein: „przydzielony do Krakowa” – „Krakau zugeteilt”, Wyższa Szkoła FilozoficznoPedagogiczna „Ignatianum” – Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, ss. 590.
Pobierz Pobierz PDF