Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Czym jest ORCID ID?

ORCID to niezależna organizacja non-profit która przydziela stały identyfikator - ORRCID ID. Ma on za zadanie odróżniać cię unikalnie spośród innych badaczy i zbierać Twoje publikacje i wyniki badań w jednym miejscu. ORCID jest zintegrowany z wieloma platformami wydawniczymi, instytucjami, usługami badawczymi na całym świecie, także z tym czasopismem. Dowiedz się więcej na orcid.org.

Jak i dlaczego używamy ORCID ID?

##plugins.generic.orcidProfile.about.howAndWhy##

Gdzie wyświetlany jest ORCID ID?

Powiadamianie o używaniu autoryzowanego ID na twoim koncie jest zaznaczone przez wyświetlanie ikony iD icon przy Twoim profilu użytkownika oraz na stronie artykułu. Dowiedz się więcej Jak ORCID ID powinien być wyświetlany?