Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Czasopismo „Intercultural Сommunication” (ISSN - 2451-0998; e-ISSN - 2543-7461) to naukowy półrocznik Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, wydawanym od 2016 roku. Celem czasopisma, w dobie postępującej globalizacji i nasilenia migracji, jest stworzenie efektywnej platformy międzynarodowej wymiany doświadczeń podstawowych i aplikacyjnych w zakresie komunikacji międzykulturowej w obszarach nauk społecznych i humanistycznych (antropologia kulturowa, socjologia, filozofia, filologia, historia, nauka o bezpieczeństwie, medioznawstwo, politologia, nauki o zarządzaniu, nauki prawne, pedagogika, psychologia, religioznawstwo itp.).

Czytaj więcej

Aktualny numer

Tom 7, Nr 1Intercultural Communication

Published grudnia 22, 2022

Artykuły