Kontakt

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Mokra 17, Kajetany
05-830 Nadarzyn, Poland
Tel: +48 22 276 95 28
redakcja@nowaaudiofonologia.pl

Główna osoba do kontaktu

Aleksandra Bolimowska

Wsparcie techniczne

Robert Kryński
603072530