Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny :

prof. dr hab. med. dr h. c. Henryk Skarżyński

Sekretarz generalna :

Zastępca sekretarza generalnego :

dr n. hum. Joanna Kobosko

dr hab. n.med mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński

Redakcja :

mgr Aleksandra Bolimowska
mgr Aleksandra Mankiewicz-Malinowska
mgr Agnieszka Pankowska
prof. dr hab. n. med. inż. Krzysztof Kochanek

Redaktorzy tematyczni :

Dr hab. Wiesław Wiktor Jędrzejczak - badania elektrofizjologiczne słuchu
Dr hab. n. hum. Zdzisław Marek Kurkowski - logopedia
Dr hab. inż. Artur Lorens - implanty słuchowe
Prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski - pedagogika specjalna, surdopedagogika
Dr hab. med. Agata Szkiełkowska - medycyna, rehabilitacja głosu, słuchu i mowy

Redaktor językowy (język polski) :

mgr Aleksandra Mankiewicz-Malinowska

Redaktor językowy (język angielski) :

mgr Aleksandra Bolimowska, mgr Olga Wanatowska

Redaktor statystyczny :

dr Elżbieta Gos

Rada Naukowa :

Jacek Błeszyński (Toruń)
Mieczysław Chmielik (Warszawa)
Jadwiga Cieszyńska-Rożek (Kraków)
Andrzej Czyżewski (Gdańsk)
Grażyna Dryżałowska (Warszawa)
Wojciech Gawron (Wrocław)
Joanna Głodkowska (Warszawa)
Wojciech Golusiński (Poznań)
Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (Warszawa)
Henryk Kaźmierczak (Bydgoszcz)
Danuta Kądzielawa (Warszawa)
Wiesław Konopka (Łódź)
Aniela Korzon (Wrocław)
Kazimiera Krakowiak (Lublin)

Grażyna Mielnik-Niedzielska (Lublin)
Stanisław Milewski (Gdańsk)
Artur Niedzielski (Lublin)
Jurek Olszewski (Łódź)
Katarzyna Pawlak-Osińska (Bydgoszcz)
Danuta Pluta-Wojciechowska (Katowice)
Alicja Rakowska (Kraków)
Marek Rogowski (Białystok)
Bolesław Samoliński (Warszawa)
Jacek Składzień (Kraków)
Paweł Stręk (Kraków)
Bożena Wiskirska-Woźnica (Poznań)
Tomasz Woźniak (Lublin)
Jolanta Zielińska (Kraków)

Międzynarodowa Rada Naukowa :

Andrew Bell (Australia)
Charlotte Chiong (Filipiny)
Juan A. Chiossone K. (Wenezuela)
Stavros Hatzopoulos (Włochy)
Greg Eigner Jablonski (Norwegia)