Wstęp


Abstrakt

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce kolejny, ostatni w tym roku numer czasopisma Nowa Audiofonologia. Już osiem lat nasze czasopismo, prezentując prace z obszarów nauki i praktyki adresowane do środowisk zainteresowanych problematyką zaburzeń słuchu i mowy zarówno u dzieci, jak i dorosłych, cały czas aktywnie ugruntowuje swoje miejsce. Tematyka publikowanych artykułów koncentruje się na szeroko ujmowanej otorynolaryngologii, w tym audiologii, foniatrii, rehabilitacji słuchu i mowy, oraz dziedzinach ściśle z nią powiązanych, takich jak: logopedia, psychologia, lingwistyka, pedagogika, w tym pedagogika specjalna, czy neuronauka.
W bieżącym numerze czytelnicy będą mieli możliwość zapoznania się z przeglądem piśmiennictwa na temat zespołu Fahra – rzadkiej choroby o złożonej symptomatologii, w przebiegu której pojawiają się zaburzenia słuchu. Ważny wniosek płynie z jednego z artykułów empirycznych – okazuje się, że rejestracja wywołanych akustycznie potencjałów czynnościowych nerwu słuchowego z różnych rejonów ślimaka za pomocą elektrody implantu ślimakowego jest możliwa. Z kolei w innej pracy empirycznej przedstawione zostały badania nad psychologicznymi uwarunkowaniami subiektywnej oceny korzyści z implantu ślimakowego i satysfakcji z tego urządzenia na przykładzie dorosłych pacjentów z głuchotą prelingwalną. Warto zapoznać się z zamieszczonymi sprawozdaniami z ważnych wydarzeń krajowych i zagranicznych, w których autorzy zwracają uwagę m.in. na najistotniejsze, aktualnie dyskutowane kwestie i podejmowane w środowisku naukowym inicjatywy, przedstawiają najnowsze wyniki badań czy innowacyjne technologie medyczne w prezentowanych dziedzinach.
Z okazji XLII Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” (3–5 listopada 2019 r., Kajetany) zamieszczamy streszczenia wystąpień, które pozwalają dostrzec szeroki wachlarz podejmowanej problematyki. Wśród zaproponowanych paneli dyskusyjnych istotne miejsce zajmuje spotkanie poświęcone wspomnieniu osoby szczególnie zasłużonej dla otolaryngologii dziecięcej – docent Marii Góralówny
– na 100-lecie Jej urodzin.
Zapraszam Państwa do lektury, współtworzenia naszego czasopisma i współpracy.

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. med. dr h.c. Henryk Skarżyński


Pobierz

Opublikowane
2019-11-21


Dział
Wprowadzenie

Udostępnij

Skarżyński, H. (2019). Wstęp. Nowa Audiofonologia, 8(4), 5. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2336

Henryk Skarżyński  a.bolimowska@ifps.org.pl