Akustycznie wywołane potencjały ślimakowe u osób z implantem ślimakowym – doniesienie wstępne


Abstrakt

Współczesne systemy implantów ślimakowych poprzez bezpośrednią stymulację zakończeń nerwu słuchowego zapewniają uzyskanie prawidłowych reakcji akustycznych. Jednak warunkiem poprawnego funkcjonowania implantu jest dokładne zbadanie stymulowanej elektrycznie drogi słuchowej, a następnie odpowiednie – optymalne dla danego pacjenta – ustawienie parametrów stymulacji. W tym celu stosowane są zarówno metody psychoakustyczne, jak i obiektywne. Do niedawna za pomocą metod obiektywnych u użytkowników implantów ślimakowych możliwe było przeprowadzenie pomiarów funkcjonowania zakończeń nerwu słuchowego oraz kolejnych, wyższych pięter drogi słuchowej. Obecnie dzięki rejestracji wywołanych akustycznie potencjałów z nerwu słuchowego możemy badać także aktywność zachowanych komórek słuchowych oraz lepiej poznać mechanizmy funkcjonujące w ślimaku.


Słowa kluczowe

implant ślimakowy; pomiary obiektywne drogi słuchowej; częściowa głuchota

Pobierz

Opublikowane
2019-11-21


Dział
Prace badawcze

Udostępnij

Walkowiak, A., Lorens, A., Obrycka, A., Polak, M., Wiśniewski, T., Kowalczuk, A., & Skarżyński, H. (2019). Akustycznie wywołane potencjały ślimakowe u osób z implantem ślimakowym – doniesienie wstępne. Nowa Audiofonologia, 8(4), 17-21. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2338

Adam Walkowiak  a.walkowiak@ifps.org.pl
Artur Lorens 
Anita Obrycka 
Marek Polak 
Tomasz Wiśniewski 
Aleksandra Kowalczuk 
Henryk Skarżyński