Akustycznie wywołane potencjały ślimakowe u osób z implantem ślimakowym – doniesienie wstępne


Abstrakt

Współczesne systemy implantów ślimakowych poprzez bezpośrednią stymulację zakończeń nerwu słuchowego zapewniają uzyskanie prawidłowych reakcji akustycznych. Jednak warunkiem poprawnego funkcjonowania implantu jest dokładne zbadanie stymulowanej elektrycznie drogi słuchowej, a następnie odpowiednie – optymalne dla danego pacjenta – ustawienie parametrów stymulacji. W tym celu stosowane są zarówno metody psychoakustyczne, jak i obiektywne. Do niedawna za pomocą metod obiektywnych u użytkowników implantów ślimakowych możliwe było przeprowadzenie pomiarów funkcjonowania zakończeń nerwu słuchowego oraz kolejnych, wyższych pięter drogi słuchowej. Obecnie dzięki rejestracji wywołanych akustycznie potencjałów z nerwu słuchowego możemy badać także aktywność zachowanych komórek słuchowych oraz lepiej poznać mechanizmy funkcjonujące w ślimaku.


Słowa kluczowe

implant ślimakowy; pomiary obiektywne drogi słuchowej; częściowa głuchota

1. Kochanek K. Zastosowanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w diagnostyce zaburzeń słuchu typu pozaślimakowego. Otorynolaryngologia, 2002; 1(3): 167–72. [Google Scholar]
2. Śliwa L., Wąsowski A., Lorens A., Walkowiak A. Wykorzystanie pomiarów odruchu mięśnia strzemiączkowego i odpowiedzi neuronalnych do estymacji parametrów ustawienia procesora implantu ślimakowego. XIII Sympozjum Audiologiczne, Kazimierz Dolny (materiały konferencyjne); 2002. [Google Scholar]
3. Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Skarżyński H., Szkiełkowska A., Skarżyński P.H. Evoked stapedius reflex and compound action potential thresholds versus most comfortable loudness level: assessment of their relation for charge-based fitting strategies in implant users. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec, 2011; 73(4): 189–95. [Google Scholar]
4. Stephan K., Welzl-Muller K. Post-operative stapedius reflex tests with simultaneous loudness scaling in patients supplied with cochlear implants. Audiology, 2000; 39(1): 13–18. [Google Scholar]
5. Lorens A., Walkowiak A., Piotrowska A., Skarżynski H., Anderson I. ESRT and MCL correlations in experienced paediatric cochlear implant users. Cochlear Implants Int, 2004; 5(1): 28–37. [Google Scholar]
6. Chertoff M.E., Earl B.R., Diaz F.J., Sorensen J.L. Analysis of the cochlear microphonic to a low-frequency tone embedded in filtered noise. J Acoust Soc Am, 2012; 132(5): 3351–62. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-11-21


Dział
Prace badawcze

Udostępnij

Walkowiak, A., Lorens, A., Obrycka, A., Polak, M., Wiśniewski, T., Kowalczuk, A., & Skarżyński, H. (2019). Akustycznie wywołane potencjały ślimakowe u osób z implantem ślimakowym – doniesienie wstępne. Nowa Audiofonologia, 8(4), 17-21. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2338

Adam Walkowiak  a.walkowiak@ifps.org.pl
Artur Lorens 
Anita Obrycka 
Marek Polak 
Tomasz Wiśniewski 
Aleksandra Kowalczuk 
Henryk Skarżyński