Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Pedagogiki Specjalnej z cyklu OSOBA: „Jedność w różnorodności – idea i rzeczywistość. 30 lat edukacji integracyjnej w Polsce”, 26–27 września 2019 r., Warszawa


Abstrakt

W dniach 26‒27 września br. odbyła się 8. międzynarodowa konferencja z cyklu OSOBA, z tematem wiodącym: „Jedność w różnorodności – idea i rzeczywistość. 30 lat edukacji integracyjnej w Polsce”. Konferencje z cyklu OSOBA zainaugurowano w 2003 roku, który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczna konferencja, której organizatorem była Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, nawiązywała do obchodzonej 30. rocznicy wprowadzenia edukacji integracyjnej w Polsce. Przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji – prof. dr hab. Joanna Głodkowska – w zaproszeniu do udziału w spotkaniu podkreśliła chęć kontynuowania tradycji pedagogiki specjalnej w podejmowaniu wielowątkowych rozważań dotyczących takich fundamentalnych zagadnień jak:
Osobowość – podmiotowość ucznia, jego potrzeby edukacyjne i dynamizm rozwojowy.
Samorealizacja – uczeń i jego rodzina pełnoprawnymi uczestnikami procesu edukacyjnego.
Odpowiedzialność – rzetelna, kompleksowa diagnoza możliwości i potrzeb ucznia.
Bezpieczeństwo – przestrzeń integrująca, wzmacniająca rozwój ucznia i wspierająca jego rodzinę.
Autonomia – prawo równego dostępu do edukacji.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli środowisk akademickich oraz praktyków, którzy w podejmowanych badaniach i w swojej bezpośredniej aktywności uczestniczą w realizacji założeń edukacji integracyjnej. Organizatorzy spotkania dostrzegają w edukacji integracyjnej złożony i wieloaspektowy proces mający swoje źródło w idei normalizacji i autonomii życia osób z niepełnosprawnością, a co za tym idzie – kształcenia uczniów wymagających specjalnych warunków do realizacji potrzeb edukacyjnych razem z ich sprawnymi rówieśnikami.


Pobierz

Opublikowane
2019-11-21


Dział
Z kraju i ze świata

Udostępnij

Zgoda, M., Ganc, M., & Kobosko, J. (2019). Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Pedagogiki Specjalnej z cyklu OSOBA: „Jedność w różnorodności – idea i rzeczywistość. 30 lat edukacji integracyjnej w Polsce”, 26–27 września 2019 r., Warszawa. Nowa Audiofonologia, 8(4), 40-43. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2342

Małgorzata Zgoda  m.zgoda@ifps.org.pl
Małgorzata Ganc 
Joanna Kobosko