Wstęp


Abstrakt

Szanowni Państwo,
Zapraszamy naszych czytelników do zapoznania się z pierwszym w tym roku numerem Nowej Audiofonologii. Od sześciu już lat zamieszczamy w niej artykuły o charakterze poglądowym i oryginalnym, teksty odnoszące się do praktyki klinicznej i badawczej, studia przypadku, recenzje, a także sprawozdania z ważnych wydarzeń w kraju i na świecie. Proponowana zawartość każdego numeru tematycznie wiąże się z różnymi obszarami medycyny – otolaryngologią, audiologią i foniatrią oraz z dziedzinami blisko z nimi współpracującymi, a więc logopedią, psychologią, lingwistyką, pedagogiką czy neuronauką.
W opublikowanych w tym numerze artykułach czytelnicy zainteresowani problemem nadwrażliwości słuchowej będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami badań w tym obszarze. W innych tekstach naukowych poruszono m.in. zagadnienie zaburzeń percepcji zdarzeń akustycznych w czasie, które współwystępują np. z ośrodkowymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, chorobą Parkinsona, ADHD, autyzmem, schizofrenią. Zamieszczamy też opis wyników badań – pierwszych w naszym kraju – nad związkiem wczesnej implantacji ślimakowej dzieci, u których zdiagnozowano głuchotę, głęboki prelingwalny stopień ubytku słuchu lub częściową głuchotę, z pozytywnymi efektami w rozwoju mowy i języka, a w konsekwencji z lepszymi wynikami uzyskanymi na sprawdzianie pisanym przez uczniów na zakończenie szkoły podstawowej. Pokazano też w formie studium przypadku, jakie nowe możliwości dla pacjentów z różnymi uszkodzeniami narządu słuchu oraz o zróżnicowanej patologii ucha zewnętrznego i środkowego stwarza zastosowanie nowej technologii implantu ucha środkowego Cochlear MET.
W części poświęconej sprawozdaniom z wydarzeń konferencyjnych, krajowych i zagranicznych, znalazły się m.in. relacje z konferencji cyklicznie odbywających się w Kajetanach, tj. Konferencji dla pacjentów z szumami usznymi i VII Konferencji „Słucham, więc potrafię – Listening is I can” poświęconej tematowi wiodącemu: „Słyszeć, aby się uczyć”. Gościem specjalnym tej ostatniej konferencji był wybitny neurobiolog prof. Andrej Kral z Niemiec. Dodam w tym miejscu, że przed nami kolejne wydarzenia konferencyjne o zasięgu światowym, których organizatorem jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu: XXV International Evoked Response Audiometry Study Group Biennial Symposium (IERASG) od 21 do 25 maja br. oraz światowy kongres o tematyce szumów usznych: 1st World Tinnitus Congress, XII International Tinnitus Seminar odbywający się w Warszawie w dniach 22–24 maja 2017 r.
Zapraszam Państwa zarówno do lektury, jak i do uczestnictwa we wspomnianych międzynarodowych konferencjach oraz do współpracy.
Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński


Pobierz

Opublikowane
2019-12-06


Dział
Wprowadzenie

Udostępnij

Skarżyński, H. (2019). Wstęp. Nowa Audiofonologia, 6(1), 5-6. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2679

Henryk Skarżyński  skarzynski.henryk@ifps.org.pl