Analiza urządzeń i systemów stosowanych do pomiarów obiektywnych słuchu elektrycznego


Abstrakt

Współczesne systemy implantów ślimakowych poprzez bezpośrednią stymulację zakończeń nerwu słuchowego zapewniają uzyskanie reakcji słuchowych. Jednakże warunkiem ich poprawnego funkcjonowania jest odpowiednie ustawienie parametrów stymulacji. W tym celu stosowane są zarówno metody psychoakustyczne, jak i obiektywne. Wśród badań obiektywnych obecnie najszerzej stosowane są pomiary elektrycznie wywołanego złożonego potencjału czynnościowego nerwu słuchowego (ang. Electrically Evoked Compound Action Potentials, EECAP) oraz pomiary elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego (ang. Electrically Evoked Stapedius Reflex, EESR). W niniejszej pracy opisano metody i systemy używane w praktyce klinicznej do wykonywania wyżej wymienionych pomiarów.


Słowa kluczowe

potencjały czynnościowe; odruch mięśnia strzemiączkowego; implanty ślimakowe

1. American Speech-Language-Hearing Association. Cochlear implants [Technical Report], 2004. Available from www.asha.org/policy. [Google Scholar]
2. Walkowiak A, Lorens A, Polak M, Kostek B, Skarżyński H, Szkielkowska A i wsp. Evoked stapedius reflex and compound action potential thresholds versus most comfortable loudness level: assessment of their relation for charge-based fitting strategies in implant users. J Otorhinolaryngol Relat Spec, 2011; 73(4): 189–95. [Google Scholar]
3. Bresnihan M, Norman G, Scott F, Viani L. Measurement of comfort levels by means of electrical stapedial reflex in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg., 2001; 127(8): 963–66. [Google Scholar]
4. Włostowski T. Wykłady z fizjologii zwierząt. Materiały naukowe Instytutu Biologii, Uniwersytet w Białymstoku; 2006. [Google Scholar]
5. Cafarelli-Dees D, Dillier N, Lai WK, von Wallenberg E, van Dijk B i wsp. Normative findings of electrically evoked compound action potential measurements using the neural response telemetry of the Nucleus CI24M cochlear implant system. Audiol Neurootol, 2005; 10: 105–16. [Google Scholar]
6. Dillier N, Lai WK, Almqvist B, Frohne C, Muller-Deile J, Stecker M. Measurement of the electrically evoked compound action potential via a neural response telemetry system. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2002; 111: 407–14. [Google Scholar]
7. Kasim KS, Abdullah AB, Hashim WF. Correlation between Neural Response Telemetry (NRT), Measurement Level and Behavioral T-Level and C-Level in prelingual cochlear implant patients. Online J Otolaryngol, 2013; 3(3): 26–35. [Google Scholar]
8. Thai-Van H, Chanal J-M, Coudert C, Veuillet E, Truy E, Collet L. Relationship between NRT measurements and behavioral levels in children with the Nucleus 24 cochlear implant may change over time: preliminary report. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2001; 58: 153–62. [Google Scholar]
9. Franck KH, Norton SJ. Estimation of psychophysical levels using the electrically evoked compound action potential measured with the neural response telemetry capabilities of Cochlear Corporation’s CI24M device. Ear Hear, 2001; 22: 289–99. [Google Scholar]
10. Hughes ML. Fundamentals of clinical ECAP Measures in cochlear implants: Part 1: Use of the ECAP in speech processor programming. Audiology Online, November 8, 2010 (http://www.audiologyonline.com/articles/fundamentals-clinical-ecap-measures-in-846). [Google Scholar]
11. Hughes ML. Fundamentals of clinical ECAP measures in cochlear implants: Part 2: Measurement techniques and tips. Audiology Online, November 6, 2006, (http://www.audiologyonline.com/articles/fundamentals-clinical-ecap-measures-in-965-965). [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-12-06


Dział
Prace poglądowe

Udostępnij

Walkowiak, A. (2019). Analiza urządzeń i systemów stosowanych do pomiarów obiektywnych słuchu elektrycznego. Nowa Audiofonologia, 6(1), 9-15. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2680

Adam Walkowiak