Przegląd możliwości pomiarowych wybranych systemów do rejestracji emisji otoakustycznych


Abstrakt

Na rynku dostępnych jest wiele komercyjnych systemów umożliwiających wykonywanie badań emisji otoakustycznych. Urządzenia te różnią się od siebie przeznaczeniem i funkcjonalnością. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie możliwości rejestracji OAE przy użyciu wybranych systemów.


Słowa kluczowe

emisje otoakustyczne; obiektywne badania słuchu; urządzenia medyczne

1. Kemp DT. Stimulated acoustic emissions from within the human auditory system. J Acoust Soc Am, 1978; 64(5): 1386–91. [Google Scholar]
2. Shera CA, Guinan JJ. Evoked otoacoustic emissions arise by two fundamentally different mechanisms: a taxonomy for mammalian OAEs. J Acoust Soc Am, 1999; 105: 782–98. [Google Scholar]
3. Knight RD, Kemp DT. Indications of different distortion product otoacoustic emission mechanisms from a detailed f1, f2 area study. J Acoust Soc Am, 2000; 107(1): 457–73. [Google Scholar]
4. Katz J. Handbook of Clinical Audiology. LWW; Seventh, North American Edition; 2014. [Google Scholar]
5. Strickland AE, Burns EM, Tubis A. Incidence of spontaneous otoacoustic emissions in infants and children. J Acoust Soc Am, 1985; 78: 931–35. [Google Scholar]
6. Talmadge CL, Long GR, Murphy WJ, Tubis A. New off-line method for detecting spontaneous otoacoustic emissions in human subjects. Hear Res, 1993; 71: 170–82. [Google Scholar]
7. Kemp DT. Evidence of mechanical nonlinearity and frequency selective wave amplification in the cochlea. Arch Otorhinolaryngol, 1979; 224(1–2): 37–45. [Google Scholar]
8. Kemp DT. The evoked cochlear mechanical response and the auditory microstructure – evidence for a new element in cochlear mechanics. Scand Audiol Suppl, 1979; 9: 35–47. [Google Scholar]
9. Zhang VW, McPherson B, Shi BX, Tang JL, Wong BY. Neonatal hearing screening: a combined click evoked and tone burst otoacoustic emission approach. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2008; 72(3): 351–60. [Google Scholar]
10. Hatzopoulos S, Petruccelli J, Pelosi G, Martini A. A TEOAE screening protocol based on linear click stimuli: performance and scoring criteria. Acta Otolaryngol, 1999; 119(2): 135–39. [Google Scholar]
11. Keppler H, Dhooge I, Maes L, D’haenens W, Bockstael A, Philips B i wsp. Transient-evoked and distortion product otoacoustic emissions: A short-term test-retest reliability study. Int J Audiol, 2010; 49(2): 99–109. [Google Scholar]
12. Piłka E, Jędrzejczak WW, Trzaskowski B, Skarżyński H. Variability of distortion product otoacoustic emissions at 10, 12, and 16 kHz: a preliminary study. JHS, 2014; 4(4): 59–64. [Google Scholar]
13. http: //www.otometrics.com/Screening/MADSEN-Alpha-OAE. [Google Scholar]
14. http: //www.otometrics.com/Screening/newborn-hearing- [Google Scholar]
screening-madsen-accuscreen. [Google Scholar]
15. http: //www.otometrics.com/Hearing-assessment/otoacoustic- [Google Scholar]
emissions-testing-oae-capella-2. [Google Scholar]
16. http: //www.grason-stadler.com/products/corti. [Google Scholar]
17. http: //www.grason-stadler.com/products/gsi-audioscreener/. [Google Scholar]
18. http: //www.grason-stadler.com/products/gsi-audera/. [Google Scholar]
19. http: //www.ihsys.com/site/SmartScreenerPlus.asp?tab=0. [Google Scholar]
20. http: //www.ihsys.com/site/SmartDPOAE.asp?tab=2. [Google Scholar]
21. http: //www.ihsys.com/site/SmartTrOAE.asp?tab=2 [Google Scholar]
22. http: //www.interacoustics.com/otoread. [Google Scholar]
23. http: //www.interacoustics.com/eclipse. [Google Scholar]
24. http: //www.interacoustics.com/titan. [Google Scholar]
25. http: //www.labatinternational.com/international-products/otoacoustic-emission/echolabs/. [Google Scholar]
26. http: //www.maico-diagnostic.com/products/oae/eroscan/. [Google Scholar]
27. http: //www.maico-diagnostic.com/products/oae/ero-scan-pro/. [Google Scholar]
28. http: //www.mimosaacoustics.com/products/otostat.html. [Google Scholar]
29. http: //www.mimosaacoustics.com/products/hearid.html. [Google Scholar]
30. Shera CA, Guinan JJ. Evoked otoacoustic emissions arise by two fundamentally different mechanisms: a taxonomy for mammalian OAEs. J Acousti Soc Am, 1999; 105: 782–98. [Google Scholar]
31. Shera CA. Mechanisms of mammalian otoacoustic emission and their implications for the clinical utility of otoacoustic emissions. Ear Hear, 2004; 25: 86–97. [Google Scholar]
32. http: //www.natus.com/index.cfm?page=products_1&crid=217. [Google Scholar]
33. http: //www.natus.com/index.cfm?page=products_1&crid=967. [Google Scholar]
34. http: //www.natus.com/index.cfm?page=products_1&crid=968. [Google Scholar]
35. http: //www.natus.com/index.cfm?page=products_1&crid=970. [Google Scholar]
36. http: //www.natus.com/index.cfm?page=products_1&crid=19. [Google Scholar]
37. http: //www.neurosoft.ru/eng/product/neuro-audio-screen/index.aspx. [Google Scholar]
38. http: //www.neurosoft.ru/eng/product/neuro-audio-2010/index.aspx. [Google Scholar]
39. http: //otodynamics.com/product_info.asp?id=22. [Google Scholar]
40. http: //otodynamics.com/product_info.asp?id=130. [Google Scholar]
41. http: //otodynamics.com/product_info.asp?id=111. [Google Scholar]
42. http: //otodynamics.com/product_info.asp?id=129. [Google Scholar]
43. http: //www.otodynamics.com/product_otoport.asp. [Google Scholar]
44. http: //www.otodynamics.com/product_info.asp?id=246. [Google Scholar]
45. http: //www.otodynamics.com/product_info.asp?id=300. [Google Scholar]
46. http: //www.otodynamics.com/product_info.asp?id=301. [Google Scholar]
47. http: //www.otodynamics.com/product_info.asp?id=322. [Google Scholar]
48. http: //otodynamics.com/product_info.asp?id=265. [Google Scholar]
49. http: //otodynamics.com/product_info.asp?id=323. [Google Scholar]
50. http: //otodynamics.com/product_info.asp?id=215. [Google Scholar]
51. http: //otodynamics.com/product_info.asp?id=270. [Google Scholar]
52. http: //www.pathme.de/index.php/en/products/sentiero-desktop. [Google Scholar]
53. http: //www.vivosonic.com/integrity-v500-system/. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-12-06


Dział
Prace poglądowe

Udostępnij

Trzaskowski, B. (2019). Przegląd możliwości pomiarowych wybranych systemów do rejestracji emisji otoakustycznych. Nowa Audiofonologia, 6(1), 22-39. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2682

Bartosz Trzaskowski  b.trzaskowski@outlook.com