Zastosowanie implantu ucha środkowego Cochlear MET w kompensacji niedosłuchu typu mieszanego – studium przypadku


Abstrakt

Wstęp: System Cochlear MET jest aktywnym implantem ucha środkowego mającym zastosowanie w kompensacji niedosłuchów typu odbiorczego i mieszanego od umiarkowanego do znacznego stopnia.
Opis przypadku: Przedstawione doniesienie zawiera charakterystykę urządzenia wszczepialnego, opis zastosowanej procedury chirurgicznej, jak również uzyskane wyniki badań audiometrycznych i ankietowych u 60-letniego mężczyzny z obustronnym umiarkowanym ubytkiem słuchu typu mieszanego, któremu w 2014 roku w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach wszczepiono jednostronnie system Cochlear MET do ucha lewego.
Wnioski: Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań dowodzą skuteczności zastosowanego rozwiązania w przedstawionym przypadku pacjenta w zakresie poprawy czułości słuchu i percepcji mowy w badanym okresie obserwacji. Dane ankietowe dostarczyły informacji o subiektywnej poprawie oceny pacjenta w zakresie zdolności do komunikowania się, jakości percypowanego dźwięku oraz szumów otoczenia w protezie Cochlear MET.


Słowa kluczowe

implant ucha środkowego; Cochlear MET; niedosłuch mieszany

1. Declau F, Cremers C, Van de Heyning P. Diagnosis and management strategies in congenital atresia of the external auditory canal Study Group on Otological Malformations and Hearing Impairment. Br J Audiol, 1999; 33(5): 313–27. [Google Scholar]
2. Olszewski Ł, Ratuszniak A, Obrycka A, Porowski M, Skarżyński PH, Pastuszak A i wsp. Middle Ear Implant – a chance for elimination of certain restrictions on sound reception tied with the hearing aids in the partial deafness treatment. 10th ESPCI Athens Medimond, 2011: 21–28. [Google Scholar]
3. Boeheim K, Pok S-M, Schloegel M, Filzmoser P. Active middle ear implant compared with open-fit hearing aid in sloping high-frequency sensorineural hearing loss. Otol Neurotol, 2010; 31(3): 424–29. [Google Scholar]
4. BIAP – Bureau International d’Audiophonologie – BIAP – Bureau International d’Audiophonologie, https://www.biap.org/en/component/content/article/65-recommendations/ct-2-classification/5-biap-recommendation-021-bis. [Google Scholar]
5. Cox RM, Alexander GC. The abbreviated profile of hearing aid benefit. Ear Hear, 1995; 16(2): 176–86. [Google Scholar]
6. Skarżyński H, Szkiełkowska A, Olszewski Ł, Mrówka M, Porowski M, Fabijańska A i wsp. Program stosowania implantów ucha środkowego i implantów zakotwiczonych w kości skroniowej na przewodnictwo kostne w leczeniu zaburzeń słuchu. Now Audiofonol, 2015; 4(1): 9–23. [Google Scholar]
7. Wagner F, Todt I, Wagner J, Ernst A. Indications and candidacy for active middle ear implants. Adv Otorhinolaryngol, 2010; 69: 20–26. [Google Scholar]
8. Colletti V, Soli SD, Carner M, Colletti L. Treatment of mixed hearing losses via implantation of a vibratory transducer on the round window. Int J Audiol, 2006; 45(10): 600–608. [Google Scholar]
9. Zwartenkot JW, Mulder JJS, Snik AFM, Cremers CWRJ, Mylanus EAM. Active Middle Ear Implantation: Long-term medical and technical follow-up, implant survival, and complications. Otol Neurotol, 2016; 37(5): 513–19. [Google Scholar]
10. Dumon T. Vibrant soundbridge middle ear implant in otosclerosis: technique – indication. Adv Otorhinolaryngol, 2007; 65: 320–22. [Google Scholar]
11. Venail F, Lavieille JP, Meller R, Deveze A, Tardivet L, Magnan J. New perspectives for middle ear implants: first results in otosclerosis with mixed hearing loss. The Laryngoscope, 2007; 117(3): 552–55. [Google Scholar]
12. Skarzynski H, Olszewski L, Skarzynski PH, Lorens A, Piotrowska A, Porowski M i wsp. Direct round window stimulation with the Med-El Vibrant Soundbridge: 5 years of experience using a technique without interposed fascia. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2014; 271(3): 477–82. [Google Scholar]
13. Zwartenkot JW, Hashemi J, Cremers CWRJ, Mulder JJS, Snik AFM. Active middle ear implantation for patients with sensorineural hearing loss and external otitis: long-term outcome in patient satisfaction. Otol Neurotol, 2013; 34(5): 855–61. [Google Scholar]
14. Kasic JF, Fredrickson JM. The Otologics MET ossicular stimulator. Otolaryngol Clin North Am, 2001; 34(2): 501–13. [Google Scholar]
15. Kontorinis G, Giesemann AM, Witt T, Goetz F, Schwab B. Controlling the position and the dislocation of the middle ear transducer with high-resolution computed tomography and digital volume tomography: implications for the transducers’ design. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2012; 269(4): 1103–10. [Google Scholar]
16. Kontorinis G, Lenarz T, Schwab B. Anatomic limitations in implantation of middle ear transducer and carina middle ear implants. The Laryngoscope, 2010; 120(11): 2289–93. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-12-06


Dział
Studium Przypadku

Udostępnij

Skarżyński, H., Ratuszniak, A., Ratuszniak, A., Osińska, K., Olszewski, Łukasz, & Skarżyński, P. (2019). Zastosowanie implantu ucha środkowego Cochlear MET w kompensacji niedosłuchu typu mieszanego – studium przypadku. Nowa Audiofonologia, 6(1), 77-83. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2687

Henryk Skarżyński  h.skarzynski@ifps.org.pl
Anna Ratuszniak 
Anna Ratuszniak 
Kamila Osińska 
Łukasz Olszewski 
Piotr H. Skarżyński