Sprawozdanie z Konferencji dla pacjentów z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki, 15.10.2016 r., Kajetany


Abstrakt

Po raz kolejny w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach odbyła się konferencja dla pacjentów z szumami usznymi i nadwrażliwością na dźwięki. Spotkania z tego cyklu organizowane są już od kilku lat, będąc odpowiedzią na potrzeby pacjentów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS), którzy poszukują rzetelnej wiedzy na temat przyczyn szumów usznych, diagnostyki i możliwości ich leczenia oraz chcą wymienić się doświadczeniami. W ramach tegorocznego spotkania zorganizowane zostały także, już po raz drugi, warsztaty szkoleniowe o tematyce szumowej, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Uczestników konferencji przywitał prof. Henryk Skarżyński, dyrektor IFPS. Zespół Instytutu tradycyjnie przygotował szereg interesujących wykładów. Dr n. med. Danuta Raj-Koziak, kierownik Zakładu Szumów Usznych, zaprezentowała nowo utworzoną jednostkę Światowego Centrum Słuchu. Z kolei dr n. med. Anna Fabijańska omówiła możliwości leczenia nagłej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych, a dr Lucyna Karpiesz zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem pacjentów z nerwiakami nerwu VIII i towarzyszącymi szumami usznymi.
Podczas tegorocznej konferencji wiele uwagi poświęcono grupom wsparcia dla osób z szumami usznymi. Dr Iwona Niedziałek omówiła zasady i cele funkcjonowania takich grup, a Norbert Pyttlik z Deutsche Tinnitus Liga wskazał na istotną rolę wsparcia otrzymywanego od osób o podobnych doświadczeniach, jakie ma miejsce w ramach grup samopomocowych. Terapeutyczną rolę takiego wsparcia podkreśliła również Dorota Miazga, gospodyni Klubu Tinnitus zrzeszającego osoby z szumami usznymi. Krótką historię powstania krakowskiej grupy wsparcia przedstawiła Elżbieta Starszak-Trusz, opowiadając o różnych formach aktywności tej grupy, obejmujących m.in. wspólny udział w imprezach kulturalnych, wycieczkach i wykładach.


Pobierz

Opublikowane
2019-12-06


Dział
Z kraju i ze świata

Udostępnij

Niedziałek, I., Raj-Koziak, D., Fabijańska, A., Karpiesz, L., Sarnicka, I., Fludra, M., Ganc, M., Milner, R., Lewandowska, M., & Wójcik, J. (2019). Sprawozdanie z Konferencji dla pacjentów z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki, 15.10.2016 r., Kajetany. Nowa Audiofonologia, 6(1), 96-97. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2690

Iwona Niedziałek 
Danuta Raj-Koziak 
Anna Fabijańska 
Lucyna Karpiesz 
Izabela Sarnicka 
Małgorzata Fludra 
Małgorzata Ganc 
Rafał Milner 
Monika Lewandowska 
Joanna Wójcik