Sprawozdanie z VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Słucham, więc potrafię – Listening is I can”. Słyszeć, aby się uczyć, 28.10.2016 r., Kajetany


Abstrakt

VII Konferencja „Słucham, więc potrafię – Listening is I can”, zorganizowana przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Polską Akademię Nauk, zgromadziła 120 uczestników. Byli to specjaliści z całej Polski, którzy na co dzień zajmują się diagnozą dzieci z zaburzeniami słuchu oraz ich rehabilitacją. Pod ich opieką znajdują się także dzieci, którym wszczepiono implant ślimakowy w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Program konferencji obejmował dwa wykłady plenarne oraz warsztaty poświęcone terapii i edukacji dzieci z niedosłuchem.
Gościem specjalnym tegorocznej konferencji był wybitny neurobiolog prof. Andrej Kral. Jest on jednym z pionierów w dziedzinie badań nad plastycznością ośrodkowego układu nerwowego, a w szczególności badań dotyczących istnienia okresów sensytywnych dla rozwoju zróżnicowanych funkcji układu słuchowego. Profesor Kral pochodzi z Bratysławy. W 1995 roku po otrzymaniu stypendium naukowego przeniósł się do Frankfurtu nad Menem, gdzie na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Goethego prowadził badania z zakresu neurofizjologii implantów ślimakowych i głuchoty. Od 2009 roku jest wykładowcą i profesorem neurobiologii słyszenia, dyrektorem Wydziału Otologii Eksperymentalnej, dyrektorem ds. naukowych Kliniki ORL oraz kierownikiem Instytutu AudioNeuroTechnologii (VIANNA) na Uniwersytecie Medycznym w Hanowerze.


1. Olkowska A. Jak mózg uczy się słyszeć. Słyszę, 2016; 6(152): 64–67. [Google Scholar]
2. Obrycka A, Lorens A, Piotrowska A, Skarżyński H. Ocena rozwoju słuchowego dzieci z głębokim niedosłuchem, którym wczepiono implant ślimakowy we wczesnym dzieciństwie. Now Audiofonol, 2014; 3(5): 59–65. [Google Scholar]
3. Obrycka A, Lorens A, Piotrowska A, Skarżyński H. Wykorzystanie kwestionariusza LittlEARS do oceny skuteczności interwencji związanej ze stosowaniem implantu ślimakowego u małych dzieci z głębokim niedosłuchem. Now Audiofonol, 2014; 3(5): 52–58. [Google Scholar]
4. Pastuszak D, Kruszyńska M. Trening percepcyjny dla pacjentów z jednostronną głuchotą, użytkowników implantów ślimakowych. Słyszę, 2017; 1(153): 38–39. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-12-06


Dział
Z kraju i ze świata

Udostępnij

Pankowska, A., & Zgoda, M. (2019). Sprawozdanie z VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Słucham, więc potrafię – Listening is I can”. Słyszeć, aby się uczyć, 28.10.2016 r., Kajetany. Nowa Audiofonologia, 6(1), 98-101. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2691

Agnieszka Pankowska  a.pankowska@ifps.org.pl
Małgorzata Zgoda