Szumy uszne – przegląd aktualnej literatury


Abstrakt

Powszechnie wiadomo, że szumy uszne to złożony problem oraz wyzwanie zarówno dla otolaryngologów, jak i dla audiologów. Szumy uszne (ang. tinnitus) definiuje się jako nieprzyjemne zjawiska dźwiękowe (odczuwane jako szmery, syczenie, gwizdanie oraz inne dźwięki, występujące stale lub z przerwami) rejestrowane przez pacjenta przy nieobecności bodźca dźwiękowego w otoczeniu. Z danych polskich wynika, że 20% osób dorosłych przynajmniej raz w życiu odczuwało szumy uszne trwające dłużej niż 5 minut, podczas gdy prawie 5% zgłasza ich stałe występowanie. Niestety nie ma obiektywnych metod pomiaru szumów usznych, a diagnoza jest stawiana na podstawie wywiadu lekarskiego oraz po przeprowadzeniu panelu testów audiologicznych. Po wykluczeniu choroby organicznej standardem opieki jest terapia dźwiękiem (za pomocą zarówno aparatów słuchowych, jak i generatorów dźwięku) oraz terapia relaksacyjna, terapia poznawczo-behawioralna (CBT) lub połączenie obu wyżej wymienionych.


Słowa kluczowe

szumy uszne u dorosłych; szumy uszne u dzieci

1. Salviati M, Bersani FS, Terlizzi S, Melcore C, Panico R, Romano GF i wsp. Tinnitus: Clinical experience of the psychosomatic connection. Neuropsychiatr Dis Treat, 2014; 10: 267–75. [Google Scholar]
2. Kozak M, Chruściel-Nogalska M, Ey-Chmielewska H. Szumy uszne, diagnostyka i terapia na podstawie wybranego piśmiennictwa – doniesienie wstępne. Dental Forum, 2014; 42(2): 85–88. [Google Scholar]
3. Bartnik G. Współczesne podejście do zjawiska szumu usznego. Audiofonologia, 2006; 29. [Google Scholar]
4. Kokot F. Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych. Warszawa: PZWL; 2005. [Google Scholar]
5. Cho CG, Chi JH, Song JJ, Lee EK, Kim BH. Evaluation of anxiety and depressive levels in tinnitus patients. Korean J Audiol, 2013; 17: 83–89. [Google Scholar]
6. Mazurek B, Fischer F, Haupt H, Georgiewa P, Reisshauer A, Klapp B. A modified version of tinnitus retraining therapy: Observing long-term outcome and predictors. Audiol Neurootol, 2006; 11: 276–86. [Google Scholar]
7. Mazurek B, Olze H, Haupt H, Agnieszka J, Szczepek AJ. The more the worse: The grade of noise-induced hearing loss associates with the severity of tinnitus. Int. J Environ Res Public Health, 2010; 7: 3071–79. [Google Scholar]
8. Heller AJ. Classification and epidemiology of tinnitus. Otolaryngol Clin North Am, 2003; 36(2): 239–48. [Google Scholar]
9. Neri G, De Stefano A, Baffa C. Treatment of central and sensorineural tinnitus with orally administered Melatonin and Sulodexide: Personal experience from a randomized controlled study. Acta Otorhinolaryngologica Italica, 2009; 29: 86–91. [Google Scholar]
10. Fabijańska A, Rogowski M, Bartnik G, Skarżyński H. Epidemiology of tinnitus and hyperacusis in Poland. W: Hazell J, red. Proceeding of the 6th International Tinnitus Seminar, Cambridge, London; The Tinnitus and Hyperacusis Centre; 1999, s. 569–71. [Google Scholar]
11. Baguley D, McFerran D, Hall D. Tinnitus. Lancet, 2013; 382(9904): 1600–607. [Google Scholar]
12. Anwar M. Mining and analysis of audiology data to find significant factors associated with tinnitus masker. Springer Plus, 2013; 2: 95. [Google Scholar]
13. Anwar MN, Oakes MP, McGarry K. Chi-squared, Yule’s Q and likelihood ratios in tabular audiology data. W: Ao SL, Gelman L, red. Electrical engineering and applied computing, vol 90. Springer Netherlands, Dordrecht, 2011: 376–465. [Google Scholar]
14. Raj-Koziak D. Występowanie szumów usznych u dorosłych – przegląd piśmiennictwa. Now Audiofonol, 2016; 5(2): 24–29. [Google Scholar]
15. Raj-Koziak D. Wystepowanie szumów usznych u dzieci – przegląd piśmiennictwa. Now Audiofonol, 2016; 5(1): 9–14. [Google Scholar]
16. Humphriss R, Hall AJ, Baguley DM. Prevalence and characteristics of spontaneous tinnitus in 11-year-old children. Int J Audiol., 2016; 55(3): 142–48. [Google Scholar]
17. Baguley DM, Bartnik G, Kleinjung T, Savastano M, Hough EA. Troublesome tinnitus in childhood and adolescence: Data from expert centres. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2013; 77(2): 248–51. [Google Scholar]
18. Baguley DM, McFerran DJ. Tinnitus in childhood. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 1999; 49: 99–105. [Google Scholar]
19. Stouffer JL, Tyler RS, Booth JC, Buckrell B. Tinnitus in normal-hearing and hearing-impaired chidren. W: Aran JM, Daumann R. Proceedings of Fourth International Tinnitus Seminar. Kugler, 1992; 255–58. [Google Scholar]
20. Tyler RS, Babin RW. Tinnitus. W: Cummings CW, red. Otolaryngolology-Head and Neck Surgery. St. Louis: Mosby-Year Book., 1993; 3031–53. [Google Scholar]
21. Snow J. Tinnitus: theory and management. BC Decker, 2004. [Google Scholar]
22. Bauer CA, Turner JG, Caspary DM, Myers KS, Brozoski T. Tinnitus and inferior colliculus activity in chinchillas related to three distinct patterns of cochlear trauma. J Neurosci Res, 2008; 86: 2564–78. [Google Scholar]
23. Mazurek B, Haupt H, Szczepek AJ, Sandmann J, Gross J, Klapp BF i wsp. Evaluation of vardenafil for the treatment of subjective tinnitus: A controlled pilot study. J Negat Results Biomed, 2009; 8: 3. [Google Scholar]
24. Nondahl DM, Cruickshanks KJ, Huang G-H i wsp. Tinnitus and its risk factors in the Beaver Dam Off spring Study. Int J Audiol, 2011; 50: 313–20. [Google Scholar]
25. Kvestad E, Czajkowski N, Engdahl B, Hoff man HJ, Tambs K. Low heritability of tinnitus: Results from the second Nord-Trondelag health study. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2010; 136: 178–82. [Google Scholar]
26. Cianfrone G, Pentangelo D, Cianfrone F, Mazzei F, Turchetta R, Orlando MP i wsp. Pharmacological drugs inducing ototoxicity, vestibular symptoms and tinnitus: A reasoned and updated guide. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2011; 15: 601–36. [Google Scholar]
27. McKenna L, Hallam RS, Hinchcliffe R. The prevalence of psychological disturbance in neurootology outpatients. Clin Otolaryngol Allied Sci, 1991; 16: 452–56. [Google Scholar]
28. Saldanha AD, Hilgenberg PB, Pinto LM, Conti PC. Are temporomandibular disorders and tinnitus associated? Cranio, 2012; 30: 166–71. [Google Scholar]
29. Jastreboff PJ, Hazell JWP. Tinnitus retraining therapy: Implementing the neurophysiological model. Cambridge University Press; 2008 [Google Scholar]
30. Anari M, Axelsson A, Eliasson A. Magnusson L. Hypersensitivity to sound. Questionnaire data, audiometry and classification. Scand Audiol, 1999; 28: 219–30. [Google Scholar]
31. Skarżyński H, Raj-Koziak D, red. Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa: kompendium dla pacjentów i specjalistów. Warszawa: Instytut Narządów Zmysłów, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, 2017. [Google Scholar]
32. Newman C, Jacobson G, Spitzer J. Development of the tinnitus handicap inventory. Arch Otrolaryngol Head Neck Surg, 1996; 122: 143–48. [Google Scholar]
33. Wrzosek M, Szymiec E, Klemens W, Kotyło P, Schlee W, Modrzyńska M i wsp. Polish Translation and Validation of the Tinnitus Handicap Inventory and the Tinnitus Functional Index. Front Psychol, 2016; 7: 1871. [Google Scholar]
34. Skarzynski PH, Raj-Koziak D, J Rajchel J, Pilka A, Wlodarczyk AW, Skarzynski H. Adaptation of the Tinnitus Handicap Inventory into Polish and its testing on a clinical population of tinnitus sufferers. Int J Audiol. 2017; 56(10): 711–15. [Google Scholar]
35. Fowler EP. The illusion of loudness of tinnitus – its etiology and treatment. Laryngoscope, 1942; 52: 275–85. [Google Scholar]
36. Noble W. Treatments for tinnitus. Trends Amplif, 2008; 12: 236–41. [Google Scholar]
37. Hobson J, Chisholm E, El Refaie A. Sound therapy (masking) in the management of tinnitus in adults. Cochrane Database Syst Rev, 2012; 14: CD006371. [Google Scholar]
38. Weise C, Heinecke K, Rief W. Biofeedback-based behavioral treatment for chronic tinnitus: results of a randomized controlled trial. J Consult Clin Psychol, 2008; 76: 1046–57. [Google Scholar]
39. Martinez-Devesa P, Perera R, Theodoulou M, Waddell A. Cognitive behavioral therapy for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev, 2010; 9: CD005233. [Google Scholar]
40. Hesser H, Weise C, Westin VZ, Andersson G. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials of cognitive behaviour therapy for tinnitus distress. Clin Psychol Rev, 2011; 31: 545–53. [Google Scholar]
41. Andersson G. Psychological aspects of tinnitus and the application of cognitive-behavioral therapy. Clin Psychol Rev, 2002; 22: 977–90. [Google Scholar]
42. Andersson G, Kaldo V. Internet-based cognitive behavioral therapy for tinnitus. J Clin Psychol, 2004; 60: 71–78. [Google Scholar]
43. Jastreboff PJ, Hazell JWP. A neurophysiological approach to tinnitus: clinical implications. Br J Audiol, 1993; 27: 7–17. [Google Scholar]
44. Meng Z, Liu S, Zheng Y, Phillips JS. Repetitive transcranial magnetic stimulation for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev, 2011; 10: CD007946. [Google Scholar]
45. Sahlsten H, Virtanen J, Joutsa J, Niinivirta-Joutsa K, Löyttyniemi E, Johansson R i wsp. Electric field-navigated transcranial magnetic stimulation for chronic tinnitus: A randomized, placebo-controlled study. Int J Audiol, 2017; 56: 692–700. [Google Scholar]
46. Baldo P, Doree C, Lazzarini R, Molin P, McFerran D. Antidepressants for patients with tinnitus. Cochrane Database Syst Rev, 2006; 4: CD003853. [Google Scholar]
47. Westerberg BD, Roberson JB Jr., Stach BA. A double-blind placebo-controlled trial of baclofen in the treatment of tinnitus. Am J Otol, 1996; 17: 896–903. [Google Scholar]
48. Aazh H, El Refaie A, Humphriss R. Gabapentin for tinnitus: A systematic review. Am J Audiol, 2011; 20: 151–58. [Google Scholar]
49. Bauer CA, Brozoski TJ. Effect of gabapentin on the sensation and impact of tinnitus. Laryngoscope, 2006; 116: 675–81. [Google Scholar]
50. Reed HT, Meltzer J, Crews P, Norris CH, Quine DB, Guth PS. Amino oxyacetic acid as a palliative in tinnitus. Arch Otolaryngol, 1985; 111: 803–805. [Google Scholar]
51. Simpson J, Gilbert A, Weiner G, Davies W. The assessment of lamotrigine, an antiepileptic drug in the treatment of tinnitus. Am J Otol, 1999; 20: 627–31. [Google Scholar]
52. Donaldson I. Tegretol: A double blind trial in tinnitus. J Laryngol Otol, 1981; 95: 947–51. [Google Scholar]
53. Figueiredo R, Langguth B, Mello de Oliveira P, Aparecida de Azevedo A. Tinnitus treatment with memantine. Otolaryngol Head Neck Surg, 2008; 138: 492–96. [Google Scholar]
54. Salembier L, De Ridder D, van de Heyning P. The use of flupirtine in treatment of tinnitus. Acta Otolaryngol Suppl, 2006; 126: 93–95. [Google Scholar]
55. Suckfüll M, Althaus M, Ellers-Lenz B i wsp. A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial to evaluate the efficacy and safety of neramexane in patients with moderate to severe subjective tinnitus. BMC Ear Nose Throat Disord, 2011; 11: 1. [Google Scholar]
56. Jayarajan V, Coles R. Treatment of tinnitus with frusemide. J Audiol Med, 1993; 2: 114–19. [Google Scholar]
57. Mora R, Salami A, Barbieri M, Mora F, Passali GC, Capobianco S i wsp. The use of sodium enoxaparin in the treatment of tinnitus. Int Tinnitus J, 2003; 9: 109–11. [Google Scholar]
58. Davies E, Knox E, Donaldson I. The usefulness of nimodipine, an L-calcium channel antagonist, in the treatment of tinnitus. Br J Audiol, 1994; 28: 125–29. [Google Scholar]
59. James AL, Burton MJ. Betahistine for Menière’s disease or syndrome. Cochrane Database Syst Rev, 2001; 1: CD001873. [Google Scholar]
60. Rosenberg S, Silverstein H, Rowan PT. Effect of melatonin on tinnitus. Laryngoscope, 1998; 108: 305–10. [Google Scholar]
61. Slanina T, Petrovičová L, Massányi P. Role of natural substances and vitamin supplementation in tinnitus prevention and treatment. J Microbiol Biotech Food Sci, 2016/17; 6(3): 987–94. [Google Scholar]
62. Kleinjung T. Low-level laser therapy. W: Møller AR, Langguth B, DeRidder D, Kleinjung T, red. Textbook of Tinnitus. New York: Springer, 2011; 749–52. [Google Scholar]
63. Baguley, DM, Axon P, Winter IM, Moffat DA. The effect of vestibular nerve section upon tinnitus. Clin Otolaryngol Allied Sci, 2002; 27: 219–26. [Google Scholar]
64. Soleymani T, Pieton D, Pezeshkian P, Miller P, Gorgulho AA, Pouratian N i wsp. Surgical approaches to tinnitus treatment: A review and novel approaches. Surg Neurol Int, 2011; 2: 154. [Google Scholar]
65. De Ridder D, Møller A. Microvascular compression of the vestibulocochlear nerve. W: Møller AR, Langguth B, DeRidder D, Kleinjung T, red. Textbook of Tinnitus. New York: Springer, 2011: 327–36. [Google Scholar]
66. Baguley DM, Atlas MD. Cochlear implants and tinnitus. Prog Brain Res, 2007; 166: 347–55. [Google Scholar]
67. Cotanche DA. Genetic and pharmacological intervention for treatment/prevention of hearing loss. J Commun Disord, 2008; 41: 421–43. [Google Scholar]
68. Campbell K, Claussen A, Meech R, Verhulst S, Fox D, Hughes L. D-methionine (D-met) significantly rescues noise-induced hearing loss: timing studies. Hear Res, 2011; 282: 138–44. [Google Scholar]
69. Le Prell CG, Johnson AC, Lindblad AC, Skjönsberg A, Ulfendahl M, Guire K i wsp. Increased vitamin plasma levels in Swedish military personnel treated with nutrients prior to automatic weapon training. Noise Health, 2011; 13: 432–43. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-12-06


Dział
Prace poglądowe

Udostępnij

Niedzielski, A., & Kędzierawska, S. (2019). Szumy uszne – przegląd aktualnej literatury. Nowa Audiofonologia, 6(4), 9-15. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2716

Artur Niedzielski 
Sylwia Kędzierawska  sylked@gmail.com