Hospitalizacje psychologiczne pacjentów z szumami usznymi – subiektywna ocena dokonywana przez uczestników


Abstrakt

Wstęp: Celem hospitalizacji psychologicznych prowadzonych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, opartych na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej, jest ułatwienie pacjentom adaptacji do dolegliwości, jaką są szumy uszne. Zadaniem działań rehabilitacyjnych jest kształtowanie takich reakcji na szumy uszne w obszarach percepcji, uwagi, emocji i zachowania, które wpłyną na zmianę odczuwania ich dokuczliwości i poprawę funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym.
Cel: Celem pracy jest przedstawienie rezultatów subiektywnej oceny rehabilitacji psychologicznych oraz ich wpływu na poznawcze i emocjonalne reakcje związane z odczuwaniem szumów usznych, dokonanej przez pacjentów uczestniczących w tych hospitalizacjach.
Materiał i metody: Na hospitalizację kierowano pacjentów zdiagnozowanych audiologicznie, poinformowanych o zasadach terapii TRT. Osobami badanymi było 152 pacjentów (śr. wiek 55,9 lat) uczestniczących w tygodniowej, stacjonarnej rehabilitacji psychologicznej. Badani wypełniali ankietę dotyczącą przebytej terapii stworzoną na potrzeby niniejszego badania. Oceny dokonywano bezpośrednio po zakończonej hospitalizacji rehabilitacyjnej.
Wyniki i wnioski: Otrzymane wyniki pokazują, że hospitalizacje psychologiczne są, z punktu widzenia pacjenta, istotnym elementem terapii szumów usznych.


Słowa kluczowe

szumy uszne; rehabilitacja; terapia poznawczo-behawioralna

1. Fabijańska A, Rogowski M, Bartnik G, Skarżyński H. Epidemiology of tinnitus in Poland. W: Hazel J, red. Proceedings of the Sixth International Tinnitus Seminar. Cambridge UK, London: The Tinnitus and Hyperacussis Centre; 1999, s. 567–69. [Google Scholar]
2. Stouffer JL, Tyler RS. Characterization of tinnitus by tinnitus patients. J Speech Hear Disord, 1990; 55: 439–53. [Google Scholar]
3. Zielińska-Bliźniewska H, Olszewski J. Szumy uszne a depresja. Otolaryngol Pol, 2009; 63(7): 200–203. [Google Scholar]
4. Fludra M, Karendys-Łuszcz K, Rostkowska J, Sarnicka I. Zaburzenia snu wśród pacjentów z szumami usznymi. W druku. [Google Scholar]
5. Tyler RS, Baker LJ. Difficulties experienced by tinnitus sufferers. J Speech Hear Disord, 1983; 48: 150–54. [Google Scholar]
6. Andersson G, Vretblad P. Anxiety sensitivity in patients with chronic tinnitus. Scand J Behav Ther, 2000; 29(2): 57–64. [Google Scholar]
7. Rossiter S, Stevens C, Walker G. Tinnitus and its effect on working memory and attention. J Speech Lang Hear Res, 2006; 49: 150–60. [Google Scholar]
8. Andersson G, Baguley DM, McKenna l, McFerran DJ. Tinnitus: A multidisciplinary approach. London: Whurr; 2005. [Google Scholar]
9. Popiel A. Pragłowska E. Psychoterapia poznawczo-behawioralna – praktyka oparta na badaniach empirycznych. Psychiatria w Praktyce Klinicznej, 2009; 2(3): 146–55. [Google Scholar]
10. McCallie MS, Blum CM, Hood CJ. Progressive muscle relaxation. J Hum Behav Soc Environ, 2006; 13(3): 51–66. [Google Scholar]
11. Sławińska A. Zastosowanie progresywnej relaksacji mięśni Jacobsona w praktyce klinicznej. Psychiatria i Psychoterapia, 2016; 12(4): 3–15. [Google Scholar]
12. Jakubowska-Winecka A, Włodarczyk D (red.). Psychologia w praktyce medycznej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007. [Google Scholar]
13. Zschucke E, Renneberg B, Dimeo F, Wüstenberg T, Ströhle A. The stress-buffering effect of acute exercise: Evidence for HPA axis negative feedback. Psychoneuroendocrinology, 2015; 51: 414–25. [Google Scholar]
14. Górniak M, Rybakowski J. Wpływ aktywności fizycznej na zaburzenia psychiczne. Farmakoter Psychiatr Neurol, 2015; 31(2): 113–26. [Google Scholar]
15. Rimer J, Dwan K, Lawlor DA, Greig CA, McMurdo M, MorleyW i wsp. Exercise for depression. Cochrane Database Syst Rev, 2012; 11(7): 123–30. [Google Scholar]
16. Hesser H, Weise C, Westin VZ, Andersson G. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials of cognitive behavioral therapy for tinnitus distress. Clin Psychol Rev, 2011; 31(4): 545–53. [Google Scholar]
17. Cima RF, Maes IH, Joore MA, Scheyen DJ, El Refaie A, Baguley DM i wsp. Specialised treatment based on cognitive behaviour therapy versus usual care for tinnitus: A randomised controlled trial. Lancet, 2012; 379(9830): 1951–59. [Google Scholar]
18. Cima RF, Andersson G, Schmidt CJ, Henry JA. Cognitive-behavioral treatments for tinnitus: A review of the literature. J Am Acad Audiol, 2014; 25(1): 29–61. [Google Scholar]
19. Henry JL, Wilson PH. The psychological management of chronic tinnitus: A cognitive-behavioral approach. Boston: Allyn&Bacon; 2001. [Google Scholar]
20. Krὅner-Herwig B, Frazel A, Fritsche G, Schilkowsky G, Esser G. The management of chronic tinnitus: Comparison of outpatient conitive-behavioral group training to minimal-contact intervention. J Psychosom Res, 2003; 54: 381–89. [Google Scholar]
21. Yalom I, Leszcz M. Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego; 2006. [Google Scholar]
22. Borawska B, Bartnik G, Karpiesz L, Szymańska E, Senderski A, Skarżyński H. Wstępna ocena przydatności terapii dźwiękowej u pacjentów z szumami usznymi i/lub nadwrażliwością słuchową leczonych metodą habituacji (TRT). Audiofonologia, 2004; 24: 145–53. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-12-06


Dział
Prace badawcze

Udostępnij

Fludra, M., Karendys-Łuszcz, K., & Sarnicka, I. (2019). Hospitalizacje psychologiczne pacjentów z szumami usznymi – subiektywna ocena dokonywana przez uczestników. Nowa Audiofonologia, 6(4), 23-27. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2718

Małgorzata Fludra  m.fludra@ifps.org.pl
Karina Karendys-Łuszcz 
Izabela Sarnicka