Diagnostyka szumów usznych u dzieci


Abstrakt

Szumy uszne u dzieci wykazują pewne podobieństwo do szumów usznych występujących u osób dorosłych. Różnice w odczuwaniu szumów usznych polegają na tym, że dzieci rzadko samoistnie zgłaszają szumy uszne, natomiast zapytane potrafią opowiedzieć o swojej dolegliwości. Dziecięce szumy uszne zawsze wymagają diagnostyki w celu wykluczenia zmian organicznych oraz również dlatego, że mogą wpływać negatywnie na jakość życia młodego pacjenta, powodując problemy ze snem, koncentracją i być przyczyną gorszych wyników w nauce. W pracy przedstawiono przyjazny dziecku i jego rodzicom schemat postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w przypadku dziecięcych szumów usznych.


Słowa kluczowe

szumy uszne; dzieci; diagnostyka

1. Holgers KM. Tinnitus in 7-year-old children. Eur J Pediatr, 2003; 162(4): 276–78. [Google Scholar]
2. Juul J, Barrenäs ML, Holgers KM. Tinnitus and hearing in 7-year-old children. Arch Dis Child, 2012; 97(1): 28–30. [Google Scholar]
3. Raj-Koziak D, Skarżyński H, Kochanek K, Fabijańska A. Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci w Polsce. Otolaryngol Pol, 2013; 67(3): 149–53. [Google Scholar]
4. Mahboubi H, Oliaei S, Kiumehr S, Dwabe S, Djalilian HR. The prevalence and characteristics of tinnitus in the youth population of the United States. Laryngoscope, 2013; 123(8): 2001–2008. [Google Scholar]
5. Park B, Choi HG, Lee H, An S, Kim SW, Lee JS i wsp. Analysis of prevalence of and risk factors for tinnitus in a young population. Otol Neurotol, 2014(35): 1218–22. [Google Scholar]
6. Piotrowska A, Raj-Koziak D, Lorens A, Skarżyński H. Tinnitus reported by children aged 7 and 12 years. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2015; 79(8): 1346–50. [Google Scholar]
7. Nodar RH. Tinnitus aurium in school age children. J Aud Res, 1972(12): 133–35. [Google Scholar]
8. Graham JM. Tinnitus in children with hearing loss. Ciba Found Symp, 1981; 85: 172–92. [Google Scholar]
9. Viani LG. Tinnitus in children with hearing loss. J Laryngol Otol, 1989; 103(12): 1142–45. [Google Scholar]
10. Stouffer JL, Tyler RS, Booth JC, Buckrell B. Tinnitus in normal hearing and hearing-impaired children, In IV International Tinnitus Seminar. Bordeaux: Kugler Publications; 1992. [Google Scholar]
11. Juul J, Barrenäs ML, Holgers KM. Tinnitus and hearing in 7-year-old children. Arch Dis Child, 2012; 97(1): 28–30. [Google Scholar]
12. Skarżyński PH, Kochanek K, Skarżyński H, Senderski A, Wysocki J i wsp. Hearing screening program in school-age children in Western Poland. J Int Adv Otol, 2011; 7: 194–200. [Google Scholar]
13. Skarżyński PH, Piłka A, Ludwikowski M, Skarżyńska MB. Comparison of the frequency of positive hearing screening outcomes in schoolchildren from Poland and other countries of Europe, Central Asia and Africa. J Hear Sci, 2014; 4(4): 51–58. [Google Scholar]
14. Skarżyński PH, Świerniak W, Piłka A, Skarżyńska MB, Włodarczyk AW, Kholmatov D i wsp. A Hearing screening program for children in primary schools in Tajikistan: A telemedicine model. Med Sci Monit, 2016; 22: 2424–30. [Google Scholar]
15. Skarżyński PH, Włodarczyk AW, Kochanek K, Piłka A, Jędrzejczak WW, Olszewski Ł i wsp. Central auditory processing disorder (CAPD) tests in a school-age hearing screening programme – analysis of 76,429 children. Ann Agric Environ Med, 2015; 22(1): 90–95. [Google Scholar]
16. Kim YH, Jung HJ, Kang SI, Park KT, Choi JS, Oh SH i wsp. Tinnitus in children: association with stress and trait anxiety. Laryngoscope, 2012; 122(10): 2279–84. [Google Scholar]
17. Kentish RC, Crocker SR, McKenna L. Children’s Experience of tinnitus: A preliminary survey of children presenting to a psychology department. Br J Audiol, 2000; 34(6): 335–40. [Google Scholar]
18. Holgers KM, Juul J. The suffering of tinnitus in childhood and adolescence. Int J Audiol, 2006; 45(5): 267–72. [Google Scholar]
19. Savastano M. Characteristics of tinnitus in childhood. Eur J Pediatr, 2007; 166(8): 797–801. [Google Scholar]
20. Raj-Koziak D, Piłka A, Bartnik G, Fabijańska A, Kochanek K, Skarżyński H. The prevalence of tinnitus in 7-year-old children in the eastern of Poland. Otolaryngol Pol, 2011; 65(2): 106–109. [Google Scholar]
21. Raj-Koziak D, Skarżyński H, Kochanek K, Fabijańska A.The prevalence of tinnitus in children in Poland. Otolaryngol Pol, 2013; 67(3): 149–53. [Google Scholar]
22. Guzik-Tkacz M. Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”; 2011. [Google Scholar]
23. Skarżyński PH, Raj-Koziak D, Rajchel JJ, Piłka A, Włodarczyk AW, Skarżyński H. Adaptation of the Tinnitus Handicap Inventory into Polish and its testing on a clinical population of tinnitus sufferers. Int J Audiol, 2017: 1–5. [Google Scholar]
24. Wrzosek M, Szymiec E, Klemens W, Kotyło P, Schlee W, Modrzyńska M i wsp. Polish Translation and validation of the Tinnitus Handicap Inventory and the Tinnitus Functional Index. Front Psychol, 2016; 7: 1871. [Google Scholar]
25. Skoczeń I, Cieciuch J. Revised Children’s Anxiety and Depression Scale: Parent version (Polish), 2016, http://www.childfirst.ucla.edu/Resources.html [21.08.2017]. [Google Scholar]
26. Oniszczenko W. Kwestionariusz Temperamentu EAS Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina. Wersje dla dorosłych i dla dzieci. Adaptacja polska. Podręcznik (zmodyfikowany). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 1997. [Google Scholar]
27. Baguley DM, McFerran DJ. Tinnitus in childhood. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 1999: 49(2): 99–105. [Google Scholar]
28. Klockhoff I, Lindblom U. Meniére’s disease and hydrochlorothiazide (Dichlotride®) – A critical analysis of symptoms and therapeutic effects. Acta Otolaryngol (Stockh), 1967; 63(2–3): 347–65. [Google Scholar]
29. Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014, 45–46. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-12-06


Dział
Praktyka kliniczna i badawcza

Udostępnij

Raj-Koziak, D., Skarżyński, H., Skarżyński, P., Bieńkowska, K., & Gos, E. (2019). Diagnostyka szumów usznych u dzieci. Nowa Audiofonologia, 6(4), 60-66. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2721

Danuta Raj-Koziak  d.koziak@ifps.org.pl
Henryk Skarżyński 
Piotr H. Skarżyński 
Katarzyna Bieńkowska 
Elżbieta Gos