Sprawozdanie z 13th European Symposium on Pediatric Cochlear Implant (ESPCI), 25–28.05.2017 r., Lizbona, Portugalia


Abstrakt

13 Europejskie Sympozjum Implantów Ślimakowych u Dzieci w Lizbonie zgromadziło ponad 1500 uczestników z 70 krajów. Spotkania te mają już 25-letnią tradycję, a tegoroczna rocznica stała się przyczynkiem do dyskusji na temat osiągnięć programów implantów ślimakowych w Europie. Omówienie głównych etapów rozwoju tych programów podsumowano konkluzją, że przełomem w tej dziedzinie było zastosowanie implantów ślimakowych u małych dzieci i technik chirurgicznych pozwalających na zachowanie słuchu.
Zachowanie słuchu ma kluczowe znaczenie dla uzyskania optymalnych wyników po zastosowaniu systemu implantu ślimakowego u pacjentów z częściową głuchotą. Zaproponowana przez prof. Henryka Skarżyńskiego ponad 20 lat temu atraumatyczna procedura chirurgiczna, polegająca na wprowadzeniu elektrody implantu przez okienko okrągłe, została uznana za najskuteczniejszą metodę zachowania słuchu i struktur ucha wewnętrznego po operacji wszczepienia implantu. Przeprowadzenie atraumatycznej operacji wszczepienia implantu uznano za istotne nie tylko w przypadku osób z częściową głuchotą, lecz także w odniesieniu do wszystkich pacjentów, ze względu na możliwość zastosowania u nich w przyszłości nowo opracowanych technologii przywracających słyszenie. Dyskutowano również o zaletach wykorzystania robotów do wykonywania zabiegów chirurgicznych, a także zaprezentowano wstępne badania dotyczące bezpieczeństwa takich rozwiązań. Przedstawiono również sposoby optymalnego umiejscowienia elektrody implantu w ślimaku z zastosowaniem metod obrazowania endoskopowego lub promieniowania rentgenowskiego.
Podczas konferencji podkreślono ponadto istotną rolę inżynierii biomedycznej połączonej z rehabilitacją po wszczepieniu implantu ślimakowego. Aby skutecznie kompensować utratę funkcji słuchowych za pomocą implantu ślimakowego, konieczne jest dopasowanie i zoptymalizowanie parametrów stymulacji elektrycznej indywidualnie dla każdego pacjenta. Dlatego też nowoczesna inżynieria biomedyczna zajmuje się opracowywaniem nowych rozwiązań technologicznych, takich jak telemetria impedancyjna, rejestracja elektrycznie wywoływanego odruchu mięśnia strzemiączkowego oraz elektrycznie wywoływanych całościowych potencjałów czynnościowych nerwu słuchowego, które służą do oceny funkcjonowania elektrycznie stymulowanej drogi słuchowej.


Pobierz

Opublikowane
2019-12-06


Dział
Z kraju i ze świata

Udostępnij

Pastuszak, D., & Obrycka, A. (2019). Sprawozdanie z 13th European Symposium on Pediatric Cochlear Implant (ESPCI), 25–28.05.2017 r., Lizbona, Portugalia. Nowa Audiofonologia, 6(4), 69-70. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2722

Dorota Pastuszak  d.pastuszak@ifps.org.pl
Anita Obrycka