Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji „Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości”, 22–23.09.2017 r., Warszawa


Abstrakt

Obchody 200-lecia istnienia najstarszej szkoły dla głuchych w Polsce – Instytutu Głuchoniemych – założonej przez księdza Jakuba Falkowskiego w roku 1817 zorganizowano w celu upamiętnienia tego ważnego w historii edukacji głuchych wydarzenia. Konferencja, która miała miejsce z tej okazji, poświęcona została istotnym zagadnieniom, do jakich należą m.in.: kształcenie dzieci głuchych, także w zakresie językowym (język foniczny, język migowy, dwujęzyczność), badania nad językiem migowym, wczesna interwencja wobec rodzin z dziećmi głuchymi, problemy tożsamości osobowej, społecznej i kulturowej osób g/Głuchych, historia g/Głuchych i ich obecność w życiu społecznym, kulturze, polityce i in. Organizatorami konferencji byli: Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej przy wsparciu Biura Edukacji m. st. Warszawy. Na czele Komitetu organizacyjnego konferencji stanęli: dr Tadeusz Adamiec, dyrektor Instytutu Głuchoniemych, oraz dr hab. Małgorzata Kupisiewicz, prof. APS. W skład Komitetu naukowego konferencji weszli m.in.: prof. Urszula Eckert, prof. Tadeusz Gałkowski, prof. Kazimiera Krakowiak, prof. Małgorzata Kupisiewicz, prof. Marek Świdziński, dr hab. Piotr Tomaszewski i dr Tadeusz Adamiec.


Pobierz

Opublikowane
2019-12-06


Dział
Z kraju i ze świata

Udostępnij

Kobosko, J., & Tomaszewski, P. (2019). Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji „Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości”, 22–23.09.2017 r., Warszawa. Nowa Audiofonologia, 6(4), 71-73. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2723

Joanna Kobosko  j.kobosko@ifps.org.pl
Piotr Tomaszewski