Teleporady logopedyczne w czasie pandemii COVID-19 dedykowane dorosłym użytkownikom implantu ślimakowego


Abstrakt

Artykuł zawiera informacje dotyczące pandemii COVID-19 w kontekście możliwości wykorzystania teleporad jako jednego ze sposobów zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby. Autorki szczegółowo opisały przebieg i zastosowanie teleporad w zakresie rehabilitacji logopedycznej kierowanej do osób dorosłych, którym wszczepiono implant ślimakowy.


Słowa kluczowe

telemedycyna; trening słuchowy; CI; COVID-19

1. Team NCPERE. Vital surveillances: the epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) – China. China CDC Weekly. 2020; 2(8):113-22. [Google Scholar]
2. Yang X, Yu Y, Xu J, Shu H, Xia J, Liu H i in. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. Lancet Respir Med. 2020; Epub 2020/02/28 [Google Scholar]
3. Velavan TP, Meyer CG. The COVID-19 epidemic. Trop Med Int Health, 2020; 25(3): 278-80. [Google Scholar]
4. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331809/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.4-pol.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 21.06.2020]. [Google Scholar]
5. Guo YR, Cao QD, Hong ZS, Tan YY, Chen SD, Jin HJ i in. The origin, transmission and clinical therapies on coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak – an update on the status. Mil Med Res, 2020; 7(1): 11. [Google Scholar]
6. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7644.html [dostęp: 21.06.2020]. [Google Scholar]
7. https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1822019dsoz,7104.html [dostęp: 21.06.2020]. [Google Scholar]
8. https://nil.org.pl/aktualnosci/4609-telemedycyna-wskazowki-dla-lekarzy-i-pacjentow na dzień 21.06.2020 [dostęp: 21.06.2020]. [Google Scholar]
9. Bujnowska-Fedak MM , Staniszewski A, Steciwko A. A survey of Internet use for health purposes in Poland. J Telemed Telecare, 2007; 13(Suppl. 1): S1:16–19. [Google Scholar]
10. Swanepoel D, Hall J. A Systematic review of Telehealth applications in audiology. Telemedicine and e-health, 2010; 16(2): 181–200. [Google Scholar]
11. Pankowska A, Rostkowska J, Skarżyński H. Telerehabilitacja dorosłych pacjentów korzystających z aparatów słuchowych i/lub implantów ślimakowych. Now Audiofonol, 2015; 4(2): 81–85. [Google Scholar]
12. Solnica J, Pankowska A, Skarżyński H. Telerehabilitacja – nowa forma pomocy pacjentom korzystającym z systemu implantu ślimakowego w ramach programu opieki pooperacyjnej. Now Audiofonol, 2012; 1(3): 35-38. [Google Scholar]
13. Skarżyński H, Szuchnik J, Mueller-Malesińska M. Implanty ślimakowe – rehabilitacja. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszacych i Niedosłyszacych Człowiek- Człowiekowi; 2004. [Google Scholar]
14. https://www.telezdrowie.pl [dostęp: 21.06.2020]. [Google Scholar]
15. Skarżyński PH, Wąsowski A, Skarżyński H, Bruski Ł, Pierzyńska I. Telemedyczne rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych (leczenie częściowej głuchoty). Otorynolaryngologia – Przegląd Kliniczny, 2013; 12: 30–31. [Google Scholar]
16. Skarżyński PH, Wąsowski A, Skarżyński H, Bruski Ł, Pierzyńska I: Telemedyczne rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych. Now Audiofonol, 2013; 2 (2): 45. [Google Scholar]
17. Wąsowski A, Skarżyński H, Bruski Ł, Lorens A, Obrycka A, Walkowiak A i in. Metoda zdalnego dopasowania implantu (telefitting) w Ogólnopolskiej Sieci Teleaudiologii. Now Audiofonol, 2012; 1(3) :39-43. [Google Scholar]
18. https://www.telefitting.ifps.org.pl/?site=publikacje [dostęp: 21.06.2020]. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2020-07-09


Dział
Praktyka kliniczna i badawcza

Udostępnij

Rostkowska, J., & Wojewódzka, D. (2020). Teleporady logopedyczne w czasie pandemii COVID-19 dedykowane dorosłym użytkownikom implantu ślimakowego. Nowa Audiofonologia, 9(1), 45-50. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/3479

Joanna Rostkowska  j.rostkowska@ifps.org.pl
IFPS  Polska
Dorota B. Wojewódzka