Tom 8 Nr 4 (2019):


Wprowadzenie

Henryk Skarżyński
5
Prace poglądowe

Monika Zaborek, Jakub Łyczba, Joanna J. Rajchel, Piotr H. Skarżyński
9-13
Prace badawcze

Adam Walkowiak, Artur Lorens, Anita Obrycka, Marek Polak, Tomasz Wiśniewski, Aleksandra Kowalczuk, Henryk Skarżyński
17-21
Joanna Kobosko, Anna Geremek-Samsonowicz, Bartosz Kochański, Agnieszka Pankowska, Henryk Skarżyński
22-31
Streszczenia z konferencji

Z kraju i ze świata