Tom 2 Nr 4 (2013):


Wprowadzenie

Henryk Skarżyński
5-6
Prace poglądowe

Urszula Lechowicz, Agnieszka Pollak, Piotr Stawiński, Małgorzata Mueller-Malesińska, Rafał Płoski
14-21
Agnieszka Pankowska, Anna Barej, Agata Lutek, Małgorzata Zgoda, Edyta Zielińska
22-27
Prace badawcze

Monika Lewandowska, Rafał Milner, Małgorzata Ganc, Elżbieta Włodarczyk, Agnieszka Pluta, Henryk Skarżyński
36-43
Marika Kruszyńska, Krzysztof Kochanek, Adam Piłka, Henryk Skarżyński
44-48
Praktyka kliniczna

Recenzje

Z kraju i ze świata