Tom 2 Nr 4 (2013):


Wprowadzenie

Henryk Skarżyński (Autor)
5-6
Prace poglądowe

Izabela Chojnicka, Agata Szkiełkowska (Autor)
9-13
Urszula Lechowicz, Agnieszka Pollak, Piotr Stawiński, Małgorzata Mueller-Malesińska, Rafał Płoski (Autor)
14-21
Agnieszka Pankowska, Anna Barej, Agata Lutek, Małgorzata Zgoda, Edyta Zielińska (Autor)
22-27
Prace badawcze

Ewa Kazanecka, Agata Szkiełkowska, Henryk Skarżyński (Autor)
31-35
Monika Lewandowska, Rafał Milner, Małgorzata Ganc, Elżbieta Włodarczyk, Agnieszka Pluta, Henryk Skarżyński (Autor)
36-43
Marika Kruszyńska, Krzysztof Kochanek, Adam Piłka, Henryk Skarżyński (Autor)
44-48
Praktyka kliniczna

Dorota Szubstarska, Barbara Bednarska (Autor)
51-54
Recenzje

Z kraju i ze świata

Wiktor W. Jędrzejczak, Piotr H. Skarżyński, Henryk Skarżyński (Autor)
73-74