Tom 2 Nr 5 (2013):


Wprowadzenie

Henryk Skarżyński
5
Prace poglądowe

Karolina Dajos-Krawczyńska, Adam Piłka, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Henryk Skarżyński
9-14
Prace badawcze

Piotr H. Skarżyński, Weronika Świerniak, Adam Piłka, Karolina Dajos-Krawczyńska, Łukasz Bruski, Łukasz Kralczyński
42-47
Praktyka kliniczna

Recenzje

Z kraju i ze świata

Iwona Niedziałek, Monika Lewandowska, Rafał Milner, Małgorzata Fludra, Danuta Raj-Koziak, Izabela Sarnicka, Małgorzata Ganc
61-63
Streszczenia z konferencji