Tom 5 Nr 4 (2016):


Wprowadzenie

Henryk Skarżyński (Autor)
5-6
Prace poglądowe

Aleksandra Pieczykolan, Marika Kruszyńska, Tomasz Wiśniewski, Artur Lorens, Henryk Skarżyński (Autor)
24-35
Prace badawcze

Praktyka kliniczna i badawcza

Monika Lewandowska, Agnieszka Pluta, Agata Szkiełkowska, Henryk Skarżyński (Autor)
59-64
Tomasz Wiśniewski, Aleksandra Pieczykolan, Marika Kruszyńska, Artur Lorens, Henryk Skarżyński (Autor)
65-73
Studium Przypadku

Paulina Krasnodębska, Danuta Raj-Koziak, Agata Szkiełkowska, Henryk Skarżyński (Autor)
77-81
Recenzje

Z kraju i ze świata

Justyna Dąbrowska-Bień, Piotr H. Skarżyński, Aleksandra Mickielewicz (Autor)
95-96
Beata Miaśkiewicz, Elżbieta Włodarczyk (Autor)
98
Kamila Osińska, Wiesław W. Jędrzejczak, Henryk Skarżyński, Piotr H. Skarżyński (Autor)
99-100
Urszula Lechowicz, Tomasz Wolak, Elżbieta Włodarczyk, Aleksandra Panasiewicz, Joanna Kobosko, Piotr H. Skarżyński, Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński, Monika Ołdak (Autor)
101