Tom 6 Nr 2 (2017):


Wprowadzenie

Henryk Skarżyński
5-6
Prace poglądowe

Beata Dziendziel, Piotr H. Skarżyński, Joanna Rajchel, Magdalena B. Skarżyńska, Henryk Skarżyński
13-20
Praktyka kliniczna

Z kraju i ze świata

Iwona Tomaszewska-Hert, Piotr H. Skarżyński, Maciej Ludwikowski, Łukasz Bruski
37-38
Streszczenia z konferencji