Tom 6 Nr 4 (2017):


Wprowadzenie

Henryk Skarżyński (Autor)
5-6
Prace poglądowe

Artur Niedzielski, Sylwia Kędzierawska (Autor)
9-15
Paulina Krasnodębska, Tomasz Wolak, Agata Szkiełkowska (Autor)
16-20
Prace badawcze

Praktyka kliniczna i badawcza

Joanna Kobosko, Agnieszka Pankowska, Łukasz Olszewski, Anna Geremek-Samsonowicz, Henryk Skarżyński (Autor)
31-42
Piotr H. Skarżyński, Weronika Świerniak, Joanna Rajchel, Katarzyna Bieńkowska, Beata Dziendziel, Henryk Skarżyński (Autor)
51-59
Danuta Raj-Koziak, Henryk Skarżyński, Piotr H. Skarżyński, Katarzyna Bieńkowska, Elżbieta Gos (Autor)
60-66
Z kraju i ze świata

Streszczenia z konferencji