Tom 9 Nr 1 (2020):


Wprowadzenie

Henryk Skarżyński (Autor)
5
Prace przeglądowe

Prace badawcze

Joanna Maria Kobosko, Małgorzata Ganc, Paulina Paluch, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Anna Geremek-Samsonowicz, Henryk Skarżyński (Autor)
19-32
Weronika Świerniak, Piotr H. Skarżyński, Maria Gocel, Krzysztof Tarczyński, Sylwia Soćko, Bartłomiej Król, Krzysztof Kochanek, Paweł Doliński, Henryk Skarżyński (Autor)
33-42
Praktyka kliniczna i badawcza

Prace kazuistyczne

Bartłomiej Król, Katarzyna B. Cywka, Henryk Skarżyński, Marek Porowski, Piotr H. Skarżyński (Autor)
63-67
Streszczenia z konferencji